Carl G Grimberg

Carl G Grimberg

Carl Gustaf Grimberg, born in Göteborg on September 22, 1875, was a historian, author, and publisher. With the avhandling De diplomatiska förbindelserna mellan Sverige och Preussen 1804-1808, he became a filosofie doktor at Göteborgs högskola in 1903. He was idrott and spent a lot of time on segling, ritt, and fjällvandring. Grimberg worked at Uppsala University as a lecturer, history docent, and lecturer. Hans lektioner kännetecknades av närmast teatraliska föreläsningar inför fängslade elever som lyssnade med stor entusiasm.

Carl Grimberg was the cook for P.A. during the time he skrev Svenska folkets underbara öden. Litterary avdelning Norstedt & Söners. He became both a känd and a folkkär as a result of this experience. Af de mängder entusiastiska brev han lämnade efter sig, skrivna av hängivna läsare, framträder utanprins Eugen, Knut Agathon Wallenberg och Sven Hedin.

Grimberg's history writing, on the other hand, drew a lot of criticism. Perhaps not so much from allmänheten, but from a political one, the svenska vänstern ansg at den var för nationalistisk och krigsförhärligande. Hjalmar Branting, Socialdemokraternas dvarande leader, stod i spetsen för kritikerna.