Svenska Folkets Underbara Öden: Äldre Vasatiden (Band II)
ISBN: 1912079526
EAN13: 9781912079520
Language: Swedish
Pages: 542
Edition: Nyutgava
Dimensions: 1.00" H x 9.00" L x 6.00" W
Weight: 2.00 lbs.
Format: Hardcover
Product is currently Out of Stock.
You can add it to your wishlist and you will be notified once we receive a copy.
Book Overview
I den andra delen av Carl Grimbergs vandring genom Sveriges historia fAr lAsaren fOlja med till 1500-talet och Gustav Vasas fArd frAn jagad upprorsman i Dalarnas utmarker till reformator och landsfader. Under Vasas ledning bryts unionen med Danmark fOr gott och Sverige blir en modern nationalstat med starkt centralstyre och arvsmonarki. Men VasaAttens tid pA tronen prAglas inte bara av fortskridande utan Aven av bondeuppror, brOdrastrider och inbOrdeskrig. Allt avhandlas med Carl Grimbergs fAngslande berAttarglAdje som gOr Svenska folkets underbara Oden till det mest underhAllande verk Over svensk historia som nAgonsin skrivits. Ett sekel efter dess ursprungliga publicering Ar Sveriges folkkAraste historieverk tillbaka fOr att underhAlla och bilda nya generationer.

Frequently Asked Questions About Svenska Folkets Underbara Öden: Äldre Vasatiden (Band II)